The Qāriʻah

(in latin script)

Aur jab main ne mehboob ko chooma tha
tou aasman laal tha. Azaanen tham gayi theen,
aur aasmaani kitabon se aayaten uth gayi theen

Aur qatl-e-aam tha sarkon par, aur gheebat bhi aam thi
mard saare resham main the, aurten be-naqaab theen

jab main ne mehboob ko chooma tha.
pahaar rui ki manind ur pare the

aur bastion par hamari farishton ne pheki
gandhak aur aag thi

jab main ne mehboob ko chooma tha
jab main ne mehboob ko chooma tha